Καταστήματα

SESAMI CLASSIC

Διεύθυνση: Φαρών 98
Τηλέφωνο: 27210 91880         Φαξ: 27210 92220
Email: info@sesami.gr

===========================================

SESAMI MODERN

Διεύθυνση : Φαρών 111 & Βασιλέως Γεωργίου
Τηλέφωνο: 27210 91880         Φαξ: 27210 92220
Email: info@sesami.gr